Overslaan om ons te contacteren formulier

Roxy maakt gebruik van cookies om je te kunnen informeren over specifieke diensten en promoties. Door verder op de Roxy website te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie en cookies instellen.

Sluiten
x
 • SALE -

  3 ARTIKELEN = -10% EXTRA -

  SHOP NU
 • CADEAUKAART -

  HET PERFECTE CADEAU VOOR ELKE GELEGENHEID -

  ONTDEKKEN
 • LEVERING -

  VOOR ALLE BESTELLINGEN VANAF €25 -

  MEER INFO
Land : NL  ⌵
  Winkelmandje 0
 • SALE -

  3 ARTIKELEN = -10% EXTRA -

  SHOP NU
 • CADEAUKAART -

  HET PERFECTE CADEAU VOOR ELKE GELEGENHEID -

  ONTDEKKEN
 • LEVERING -

  VOOR ALLE BESTELLINGEN VANAF €25 -

  MEER INFO

 

 

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 

 

 

ROXY Europe beschermt de persoonlijke gegevens van gebruikers van de site en leeft de strengste Franse en Europese regels na op het gebied van privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.

Elke verwerking van persoonlijke gegevens door ROXY Europe in het kader van de site, is door ROXY Europe medegedeeld aan de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonlijke gegevens, de Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés (http://www.cnil.fr)." style="font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: normal; orphans: 2; widows: 2;">(www.cnil.fr)

 

1  Persoonlijke gegevens die worden verzameld op de site

1.1  Persoonlijke gegevens die van de gebruiker worden verzameld

Wanneer je de site gebruikt, worden door ROXY Europe mogelijk persoonlijke gegevens van jou verzameld als je de ROXY Europe nieuwsbrief wilt ontvangen, als je een e-mail verstuurd aan ROXY Europe, als je deelneemt aan een nieuwsgroep, als je een formulier invult met je persoonlijke gegevens en als je een “Gebruikers account” aanmaakt of hierop inlogt (naam, voornaam, e-mailadres, andere persoonlijke informatie). 

1.2  Gegevens die indirect worden verzameld als gevolg van het gebruik van de site

Als gebruikers door de site bladeren, kan ROXY Europe indirect gegevens verzamelen met betrekking tot deze raadpleging en het gebruik van de site door de gebruiker, of gegevens betreffende koppelingen met de site en het bladeren door de site (IP-adres van de computer van de gebruiker, enz.) 

 

 

2  Het gebruik van persoonlijke gegevens en dataverkeer op de site

Het belangrijkste doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens zoals hierboven omschreven in paragraaf 5.1 is om het voor ROXY Europe mogelijk te maken site gebruikers toegang te verschaffen tot de informatie en diensten die zij hebben onderschreven, om leden-accounts te beheren, om ROXY Europe site en gebruiksstatistieken samen te stellen, om het bladeren door de site te verbeteren, om de veiligheid en integriteit van de gegevens te garanderen of om nieuwsbrieven en commerciële informatie van ROXY Europe en/of haar commerciële partners te versturen, na voorafgaande toestemming (of, naargelang het geval, bij uitblijven van bezwaar) van de gebruiker.

ROXY Europe is de ontvanger van de verzamelde persoonlijke gegevens van gebruikers evenals, indien van toepassing, service providers van ROXY Europe die voor ons aan de site werken en aan de diensten die door de gebruikers worden gebruikt.

ROXY Europe mag op een niet-herleidbare wijze de door hen opgestelde statistieken en het dataverkeer gebruiken en aan een derde partij vrijgeven.

 

 

 

 

3  De vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens

ROXY Europe verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle door hen opgeslagen persoonlijke gegevens te verzekeren en deze niet beschikbaar te stellen aan derden, anders dan voor die situaties waarin deze algemene gebruiksvoorwaarden voorzien. ROXY Europe verbindt zich er tevens toe alles in het werk stellen om de technische beveiligings- en organisatorische maatregelen ter bescherming van dergelijke persoonlijke gegevens uit te voeren in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden en met de wetten die van toepassing zijn op de site, zoals hierboven beschreven in paragraaf 1. above. 

 

4  Browsinggegevens verwerkt door "cookies"

4.1  Wat is een "cookie"?

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens dat door een internet site aan de browser van een gebruiker wordt verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Wanneer de gebruiker door de site bladert, kunnen één of meerdere cookies door ROXY Europe of haar service providers en reclamepartners op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Hun doel is het voortdurend verbeteren van de service die wordt aangeboden aan de gebruikers van de site in de manier waarop zij toegang kunnen krijgen tot de inhoud, het herkennen van een gebruiker wanneer deze een nieuwe verbinding maakt met de site, het management van ROXY Europe te faciliteren en voor statistische doeleinden (bezochte pagina's, datum en tijd van de bezoeken, enz.). 

 

4.2  Hoe kan een gebruiker het gebruik van cookies weigeren?

De gebruiker wordt geïnformeerd over hoe hij de installatie van cookies kan weigeren. Om dit te doen kan hij de instructies volgen zoals vermeld op de site van het CNIL, de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonlijke gegevens, onder het kopje "Your traces”. Dit gedeelte op de website van het CNIL is via een van de volgende adressen toegankelijk in het Frans, Engels en Spaans: In het Frans: http://www.cnil.fr/index.php?id=19. In het Engels: http://www.cnil.fr/index.php?id=42. In het Spaans: http://www.cnil.fr/index.php?id=37.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies niet heeft geweigerd door zijn browser dusdanig te configureren, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met het gebruik van cookies door ROXY Europe op zijn computer.  

4.3  Cookies afkomstig van derden (reclameservers, enz.) 

Als de site reclamebanners bevat die zijn geplaatst door een derde partij, kan een dergelijke derde partij cookies gebruiken om haar eigen reclamediensten te dienen. Het gebruik van deze cookies valt niet onder het beheer of de aansprakelijkheid van ROXY Europe.

 

 

5  De rechten van de gebruikers 

5.1  Rechten betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens die worden gewaarborgd door de Europese en Franse wetgeving

Op grond van de Europese richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 op de bescherming van persoonlijke gegevens (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:NOT) en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 (http://www.cnil.fr/index.php?id=300) en in werking gesteld door het Franse decreet 2005-1309 van 20 augustus 2005, laatstelijk gewijzigd door het Franse decreet 2007-451 van 25 maart 2007, heeft iedere gebruiker van de site het recht alle persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben te bekijken, te rectificeren en te wissen, alsmede het recht het gebruik hiervan voor commerciële doeleinden door ROXY Europe te bestrijden.

De gebruiker kan derhalve verzoeken dat alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op hem/haar en opgeslagen zijn door ROXY Europe aan hem worden gecommuniceerd, gerectificeerd, gecompleteerd, verduidelijkt, bijgewerkt of gewist in het geval dat hij/zij een kopie daarvan verlangt, of wanneer deze gegevens onjuist, incompleet, dubbelzinnig of verouderd blijken te zijn.

 

Om deze rechten op enig moment uit te oefenen of ter verkrijging van meerdere informatie met betrekking tot ROXY Europe of over de site, kan de gebruiker een e-mailbericht naar ROXY Europe sturen met vermelding van zijn/haar eigen elektronische contactgegevens en zijn/haar volledige identiteit (naam en voornaam), om ROXY Europe te voorzien van informatie betreffende zijn/haar identiteit, door contact met ons op te nemen op: Contact

 

 

6  Rechten van de gebruiker met betrekking tot e-mail marketing

 

Wanneer de gegevens van de gebruiker door ROXY Europe worden gebruikt namens een derde partij met het oog op commerciële e-mail marketing (e-mails, SMS, MMS, instant messenger, automatische telefoongesprekken, fax) of aan een derde partij worden toegezonden voor dergelijke doeleinden, respecteert ROXY Europe de rechten van de gebruiker zoals voorzien in de Europese richtlijn 2002/58 van 12 juli 2002 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens bij elektronische communicaties (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:FR:NOT) en door de Franse wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 "voor vertrouwen in de digitale economie". Om deze reden geeft ROXY Europe alleen de persoonlijke contactgegevens van de gebruiker aan derden voor e-mailmarketing doeleinden als de gebruiker ROXY Europe zijn geïnformeerde, vrijwillige, expliciete en voorafgaande toestemming hiertoe heeft gegeven.